Quyên góp tải ảnh Premium tại ShutterstockMienphi.com

  • Quyên góp để giúp chúng tôi có kinh phí hoạt động
  • Bên ngoài trang web, bạn bấm chữ NẠP XU để tiến hành nạp tiền quyên góp và nhận xu tải ảnh
Trang web hỗ trợ Định dạng file Kích thước Ủng hộ xu Tải từ xuA Tải từ xuB
123rf
  AdobeStock
  Alamy
  Depositphotos
  Dreamstime
  Elements.envato
  FreePik
  istockphoto
  LovePik
  MotionArray
  Pikbest
  Pngtree
  Shutterstock image
  Shutterstock HD
  Shutterstock 4K
  Shutterstock HD select
  Shutterstock 4K select
  Shutterstock music

  Vectorstock
  OooPic
  StockUnlimited
jpg eps
jpg ai eps psd ind ...
jpg eps
jpg eps
jpg eps
jpg eps ai ae mov psd 3d web
jpg eps psd
jpg eps
jpg eps psd ae mov mp4 psd
ae mp4 mov pre multimedia
jpg eps psd a mov mp4 psd
jpg eps ai png
jpg eps
mov mp4
mov mp4
mov mp4
mov mp4
wav
jpg eps ai
jpg eps ai ae mov mp4 psd 3d
jpg eps ai ae mov mp4 psd
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
5 xu
5 xu
80 xu
3 xu
5 xu
2 xu
2 xu
5 xu
2 xu
5 xu
2 xu
2 xu
5 xu
150 xu
250 xu
250 xu
350 xu
150 xu

5 xu
20 xu
1 xuKhông
          1xu ~1.000đ

Ghi chú: xuA là số xu nhận được thực tế = số tiền nạp vào. Ví dụ nạp: 10.000 đ = 10xu

                xuB là xu được tặng thêm, nạp từ 50k trở lên bạn được tặng thêm 10% , là tặng thêm 5xu

 

Ngoài ra, bạn có thể tải ít xu hơn bằng cách chọn đổi xu sang tải theo gói tải nhiều , mỗi ảnh chỉ khoảng 2xu . Các trang Shutterstock video , Shutterstock music, Ooopic , Alamy không áp dụng đối với gói tải nhiều

Gói ảnh Down trong 7 ngày Down trong 10 ngày Down trong 14 ngày Down trong 30 ngày
50 ảnh/vector 220xu      
100 ảnh/vector   400xu    
200 ảnh/vector     730xu  
500 ảnh/vector       1600xu
1000 ảnh/vector       3100xu